top of page

להוסיף שם

"מה אני אגיד לך...?!" היא אמרה לי ועם הרבה צער "הוא עקשן, ואכפת לו רק מעצמו! לפעמים נדמה לי שלא משנה מה אני אגיד או אעשה, יש לו את הדרך שלו, והוא בכלל לא סופר אותי!!

לפעמים נדמה לי...מה זה לפעמים...כמעט כל הזמן...לא נעים לי להגיד את זה...אבל נדמה לי שאני לא האמא הנכונה לו, שלא לומר שהוא לא הילד הנכון לי! "

לא יכולתי שלא להיזכר בדברים הבאים של איש שאני מאד מעריכה:

"מה שהיה דרוש באמת, היה שינוי יסודי ביחסנו אל החיים

צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים,

כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים,

אלא למה שביקשו החיים לקבל מאתנו.

צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים

ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על-ידי החיים יום-יום ושעה-שעה.

ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור-

אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה."

-" ויקטור פרנקל, מתוך "האדם מחפש משמעות


והשתעשעתי בהקבלה הבאה - :

" מה שהיה דרוש באמת, היה שינוי יסודי ביחסנו אל הילדים,

צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים (את אלה שהפכנו להיות),

כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שקיווינו לקבל מהילדים,

אלא למה ביקשו הילדים לקבל מאיתנו,

צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר הילדים,

ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים ע"י הילדים יום-יום ושעה-שעה –

ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור

אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה."

ובשפה יומיומית וזמינה:

לפעמים, אנחנו אוצרים בתוכנו כאב גדול, כשאנחנו מעמתים את הפנטזיה שלנו מול המציאות,

הילד שדמיינתי, המשפחה שאיחלתי לעצמי...

והמציאות - מורכבת.

מורכבת מפרטים. חיים.

אז יש אותנו - עם המשאלות, המחשבות והפנטזיות,

ויש את הילדים שלנו, שנולדו עם הזיק האלוהי שלהם,

ובמפגש בינינו לבינם יש למידה, חקר והיכרות,

וההדדיות כאן היא קריטית ליחסים טובים!

פגשתי הורים טובים רבים, שטעו לחשוב

שמי שצריך להתאים את עצמו למציאות – זה הילדים.

התברר, שבלהחזיק אג'נדה הורית כזאת – משלמים מחיר יקר.

מריבות בלי סוף, שפה כוחנית, ויחסים מרוחקים.

אז מה עושים?

"צריכים לחדול מלשאול לפשר הילדים, ובמקום זה לראות את עצמנו כנשאלים ע"י הילדים",

נשאלים על המגבלות והסייגים החשובים שאנחנו שמים להם, או נדרשים להבין למה בדיוק הם זקוקים מאתנו (כל ילד והצורך שלו), ואיך אנחנו מיישמים את כל זה בצורה שתגרום להם רצון לשתף פעולה ולא להתנגד בזעם ומרד, ליישם בפעולות והתנהגות ולא במחשבה ודיבור בלבד.

ה

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentarer


bottom of page